Llera | 2015.
Economies del desgast. A cura de Magdala Perpinyà.
ACVic, Centre d'Arts Contemporànies. Vic.