Les bèsties i les sobres. Pels ocells | 2018
Substrat ontogènic. Processos performatius. ARBAR. Centre d'Art i Cultura.
La Vall de Santa Creu. El Port de la Selva.