L'escultura no és important · Sculpture is not important | 2017
Acte 36. Fundació Suñol. Barcelona. Photo by Eric Pàmies