La pell i els ossos | 2015. Vista de la instal·lació.
Economies del desgast. A cura de Magdala Perpinyà.
ACVic, Centre d'Arts Contemporànies. Vic.