·
·
·
·
·
The work of Jordi Mitjà is formally heterogeneous, socially and critically engaged, sensitive and poetic at the time. He finds his sources in everyday life’s images; he collects experiences and objects, invents situations and confronts actions to examine the most simple human reactions in unexpected situations.

Jordi Mitjà (b.1970, based in Lladó) has had solo exhibitions at Fundació Suñol (Barcelona), Espai 13 -Fundació Miró (Barcelona), Fondazione Zimei (Pescara), Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona), among others. His works has been also exhibited in group exhibitions at MACBA (Barcelona), CA2M (Madrid), Ex-Teresa Arte Actual (Ciudad de México), Centre d’Art la Panera (Lleida), among others.
·
[ El treball de Jordi Mitjà, formalment heterogeni, ple de contingut i crítica social, a la vegada sensible i poètic, troba les seves fonts en imatges de la vida quotidiana que l’artista registra contínuament. Col∙lecciona experiències, imatges, inventa situacions, indaga en arxius, i proposa accions per examinar les reaccions humanes més simples en front a situacions imprevistes. Extreu i inventa a partir de la realitat, bé a través d’un tractament fílmic, bé creant publicacions o objectes, les seves propostes susciten qüestions sobre l’individu, els comportaments socials i l’art.